browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Smärta & sjukdom

Med smärtan i smilbanden

Raka rör på cykeln Tävlingscykling skiljer sig en hel del från det enormt vida begreppet cykling. Visst binds all cykling ihop med själva cykeln och dess omedelbara syfte att tillsammans med sin ryttare färdas från en punkt till en annan. (Ett undantag kanske är storstädernas hipsters.) Precis som en vanlig lördagstur till parken kan vara … Läs mer »

Smärta & sjukdom |