browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Träning

Rekrytering av en ledare

Det är inte så lätt att rekrytera kompetenta ledare till idrottsverksamheter och i näringslivet/politiken som man skulle kunna tro. Som man brukar säga är det ofta så att den som är god och storhjärtad nog att kunna rikta ett stort lag rätt, sällan har den karriäristiska ambitionen att göra det. Storhetsvansinne drabbar tyvärr oftast just … Läs mer »

Träning |