browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ladda med tändstål när krisen kommer

Det är inte bara coronautbrottet som visat på brister i våra samhällen idag. Krisberedskapen har nedmonteras under en lång tid som konsekvens av nedrustningen efter andra världskriget och kalla kriget. Det är ett historiskt misstag, menar många ”preppers” idag. För dem är det en självklarhet att ha både tändstål, vevradio och några liter nödvatten hemma.

Gemensamma nämnaren för ”preppers” är överlevnad. Preppers fyller på sitt förråd med tändstål och andra nödvändiga överlevnadssaker som inte den vanliga medborgaren alltid tänker på. Ändå, tycker många preppers, har vi blivit förvarnade många gånger.

– Man kan inte ta för givet att allt fungerar. Vad gör jag om inte elen fungerar eller om det inte finns mat i butiken, det är sådant man måste fundera över, säger Lina Öman i en artikel i SVT.

Myndigheten för samhällsskydd anser också att beredskapen är dålig och rekommenderar idag svenskarna att bunkra med mat och vatten för en veckas överlevnad. Krisernas omfattning kan variera, allt från att elen lägger ner i många dygn till cyberattacker och naturkatastrofer, pandemier eller oförutsedda krigshändelser.

Kriser visar brister i samhället

Det många preppers håller med om är att det i en kris som till exempel coronapandemin visar tydligt att det finns brister i vår beredskap. Preppers väljer därför att inte förlita sig på myndigheternas hjälp utan bunkrar själva med mat och andra saker som tändstål och vevradio för att man ska kunna överleva olika typer av katastrofer. För många är det inte bara en hobby utan handlar just om en verklig oro inför en nära anstormande kris. Många nischar sig på en specifik kris, det är till exempel inte ovanligt bland kvinnliga preppers att förbereda sig inför en klimatkatastrof.