browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrytering av en ledare

Det är inte så lätt att rekrytera kompetenta ledare till idrottsverksamheter och i näringslivet/politiken som man skulle kunna tro. Som man brukar säga är det ofta så att den som är god och storhjärtad nog att kunna rikta ett stort lag rätt, sällan har den karriäristiska ambitionen att göra det. Storhetsvansinne drabbar tyvärr oftast just den som inte kan leva upp till det, medan den verkligt kompetenta gärna håller sig i bakgrunden. Bemanning och rekrytering inom ledare med kompetens försvåras helt klart av det här.

Så vilken sorts ledare vill man då ha? Om man skulle sammanfatta de viktigaste kvaliteterna skulle de sannolikt inkludera bland annat de här:

–    Uppmärksam. En av de viktigaste sakerna med en ledare är att han eller hon är uppmärksam på vad den grupp de leder har för behov. Sedan är det sekundärt hur stor eller varierad gruppen är – ledaren måste kunna se dem, en och en. Det kräver uppmärksamhet.
–    Karismatisk. Det här är i sammanhanget möjligen mindre viktigt, eftersom att någons charm inte nödvändigtvis påverkar eller representerar dens arbete. Däremot är det viktigt att en ledare har förmågan att entusiasmera lyssnare och potentiella nya följare.
–    Rättvis. En ledare som inte eftersträvar att vara rättvis är inte mycket att hurra för. Du som är ledare – se till att försöka skapa en rättvis nivå i alla lägen om möjligt!
–    Ekonomiskt lagd. Att man har ett hyfsat logiskt sinne när det kommer till siffror hjälper varje ledare. Särskilt om man ska ha ett ekonomiskt ansvar, vilket förr eller senare tenderar att bli naturligt.